www.pnuv.cn厦门文章热点****周到

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

「嗔」字意思,嗔怎么读,口真读什么,部首笔画及组词

时间:2023-03-22 04:29:19 来源:网络整理 转载:www.pnuv.cn厦门文章热点****周到
「嗔」的意思,嗔怎么读,嗔字读音,口真读什么,嗔字笔画及组词解释,部首为口部,以及嗔字的释义、嗔注音,五行属性,吉凶寓意,字形结构,五笔,异体字,部首笔画


拼音:chēn
注音:ㄔㄣ
部首: 口部
部外笔画:10画
总笔画:13画

异字体:謓

五笔:KFHW仓颉:RJBC郑码:JELO四角:64081电码:838区码:6433规范编号:5442

统一码:55D4汉字结构:左右结构五行属性:金

笔顺:丨フ一一丨丨フ一一一一ノ丶

民俗参考

汉字是否常用: 现通表汉字五行:金属性

字形结构

汉字部件构造 :口十具首尾分解查字 :口真(kouzhen)

笔顺编号:2511225111134

笔顺:丨フ一一丨丨フ一一一一ノ丶

笔顺读写:竖折横横竖竖折横横横横撇捺

嗔编码/UNICODE

嗔字UNICODE编码U+55D4,二进制: 0101010111010100,十进制: 21972,HEX编码:E59794,UTF-8: E5 97 94

基本字义

chēn(ㄔㄣ)

(一)、怒,生气:嗔怒。嗔喝( hè ㄏㄜˋ )。嗔诟。嗔斥。嗔睨。

(二)、对人不满,怪罪:嗔着。嗔怪。嗔责。

基本词义

chēn

〈动〉

(一)、 (形声。从口,真声。本义:发怒;生气)

(二)、 同本义。也作“謓” [get angry]

謓,恚也。——《说文》

(三)、 字亦作嗔。又如:嗔怒(生气;发怒);嗔怪(生气怪罪)

(四)、 责怪;埋怨 [blame;complain]。如:嗔道(怪道;怪不得);嗔色(不满的脸色)

(五)、 用同“謓”。睁大眼睛 [stare angrily]。如:嗔目

百度百科释义

嗔,有两种意思:第一种是怒,生气:~怒,~喝(hè ㄏㄜˋ),~诟,~斥,~睨。第二种对人不满,怪罪:~着,~怪,~责。通俗的说是:仇恨心和愤怒心。在佛教中有比较深的见解。

****字典

嗔【 丑集上 】【 口部 】****筆画: 13画 部外筆画: 10画

《廣韻》徒年切《集韻》《韻會》《正韻》亭年切,音田。《說文》盛氣也。《玉篇》聲也。引《詩》振旅嗔嗔。○按今《詩·小雅》本作闐闐。

又《廣韻》昌眞切《集韻》《韻會》《正韻》稱人切,音。《廣韻》本作瞋,怒也。《集韻》本作謓,亦作。《韻會》嗔本音田,至唐聲尚如此,今俗則以爲瞋嫌字矣。

说文解字/注解说明

嗔【 卷二 】【 口部 】

盛气也。从口眞聲。《詩》曰:“振旅嗔嗔。”待年切

(嗔)盛气也。門部曰。闐、盛皃。聲義與此同。今毛詩振旅闐闐。許所據作嗔嗔。玉藻。盛氣顚實。注云。顚讀爲闐。盛身中之氣使之闐滿。孟子。塡然?之。是則聲同得相假借也。古音陳。今俗以爲謓恚字。从口。眞聲。待年切。十二部。詩曰。振旅嗔嗔。小雅。

音韵参考

[ 广 韵 ]:昌眞切,上平17眞,chēn,臻開三平眞A昌
[ 平水韵 ]:上平十一真
[ 唐 音 ]:chin
[ 国 语 ]:tián,chēn
[ 粤 语 ]:can1

方言

⊙ 客家话:[梅县腔] tien2 chin1 shim3 [宝安腔] ten2 [客英字典] tien2 [台湾四县腔] tien2 [客语拼音字汇] tian2 [海陆丰腔] tien2

⊙ 粤语:can1 zan1

⊙ 潮州话:tiang5(thing) [潮州]tiêng5(thiêng) ,zing1(ching) [揭阳]zêng(cheng)

嗔字组词

嗔怪

English

be angry at, scold, rebuke

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容
1